• Kibice Razem
 • Śląsk Wrocław
 • Arka Gdynia
 • Polonia Warszawa
 • GKS Tychy
 • Miedź Legnica
 • Górnik Zabrze
 • Korona Kielce
 • Lech Poznań
 • Motor Lublin
 • Jagiellonia Białystok
 • Ruch Chorzów
 • GKS Bełchatów
 • Sandecja Nowy Sącz
 • Pogoń Szczecin
 • Stal Mielec

Partnerzy

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU


Projekt Kibice Razem Lechia Gdańsk jest w całości finansowany ze środków samorządowych. Lokalne ośrodki projektu działają, jako pośrednik między środowiskiem kibiców a takimi instytucjami jak Urząd Miasta. Do końca 2012 roku projekt podlegał pod Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro2012, a od 2013 podlega pod Wydział Spraw Społecznych.


SKLG "Lwy Północy"


SKLG "Lwy Północy" powstało na początku 2008 roku, kiedy to powstało ono na bazie poprzedniego stowarzyszenia "Lechiści". Oprócz „Lechistów” w skład „Lwów Północy” weszli przedstawiciele wszystkich grup tworzących kibicowskie środowisko Lechii Gdańsk, w tym m. in. ultrasi odpowiedzialni za oprawy stadionowe oraz sporo kibiców, także pamiętających lata 80-te, do tej pory nie związanych z żadną ze zorganizowanych grup. „Lwy Północy” prezentują od początku ogromny rozmach w swoich działaniach, organizują kilkanaście pociągów specjalnych i innych środków transportu na mecze wyjazdowe. Wydawana jest duża ilość nowych pamiątek kibicowskich. Stowarzyszenie cały czas kontynuuje swoją działalność charytatywną(m.in. organizuje zbiórki róznego rodzaju artykułów dla potrzebujących kibiców czy podopiecznych domów dziecka, wyjazdy na wakacje i ferie zimowe dla dzieci). Jest również aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, które od 2ch lat stara się dbać jak najlepiej o rozwój środowiska kibiców. Współpraca z klubem Lechia Gdańsk SA regulowana jest oficjalnym porozumieniem zawartym przez obie strony 17.10.2010. Stowarzyszenie bierze udział także w szeroko rozumianych działaniach promocyjnych Gdańska jako Miasta-organizatora Mistrzostw Europy 2012.


FUNDACJA "Obudź Nadzieję"


Realizatorem projektu Kibice Razem w Gdańsku jest Fundacja „Obudź Nadzieję” istniejąca od 2008 roku. Główne obszary działalności fundacji koncentrują się wokół pracy z dziećmi i młodzieżą z domów dziecka, jak i innych dzieci pokrzywdzonych przez los: chorobami, ubóstwem, nierównymi szansami społecznymi poprzez wywodzenie się ze środowisk wiejskich czy rodzin noszących znamiona patologii. Obecnie dla podopiecznych Fundacji organizowana jest pomoc dydaktyczna – to głównie zasługa wolontariuszy, których udało się zrzeszyć wokół Fundacji. Nie brakuje organizowania dla dzieci atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego typu: park linowy, wyjścia do ośrodków rekreacyjno-oświatowych np. oceanarium czy muzea, jak i basenów lub rozrywkowych PaintBall. Największymi przedsięwzięciami skierowanymi bezpośrednio do dzieci jest organizacja i wyjazdy na obozy sportowe z dziećmi i młodzieżą, która, na co dzień angażuje się w zajęcia sportowe oraz gra w utworzonej przez Fundację „Obudź Nadzieję” Piłkarskiej Lidze Gdańskich Firm.


Lechia Gdańsk S.A.


W sierpniu 1945 roku, w odradzającym się po wojennych zniszczeniach Gdańsku powstał Klub Sportowy Biura Odbudowy Portów. Wtedy też ustalono, iż barwy klubowe to biel i zieleń. Od początku z klubem związana jest sekcja piłkarska. Wkrótce zespół BOP, obok odradzającej się Gedanii, stał się wiodącą siłą w wybrzeżowym futbolu. Jeszcze pod koniec 1945 roku zmieniono nazwę klubu na Baltia. Natomiast wiosną 1946 r. dokonano kolejnej zmiany. Od tej chwili, z krótką przerwą w latach 50-tych, kiedy to klub, zgodnie z nakazem władz państwowych tytułowano Budowlani, obowiązuje nazwa klubu: Lechia. Nazwa oraz klubowe barwy bezpośrednio nawiązują do działającego przed wojną we Lwowie klubu Lechia. Dziś nazwa „Lechia” łączy kilka działających niezależnie od siebie klubów. Stanowi też magnes dla wielotysięcznej grupy kibiców rozsianej na całym świecie. Fanów, którzy udowodnili, że są z klubem na dobre i na złe, którzy od lat stanowią kapitał tego klubu. To właśnie dzięki nim i dla nich istnieje od 1945 roku Lechia Gdańsk.


FP BielefeldFan Projekt w Bielefeldzie przy Arminii Bielefeld istnieje od 1996 roku. W ośrodku na umowę o prace zatrudnionych jest dwóch pracowników, dodatkowo pomagają w nim inni pracownicy, w większości studenci. Ośrodek ma do swojej dyspozycji dwa lokale. Jeden duży w odległości około kilometra od stadionu – Block 39. Drugi to pomieszczenie udostępnione przez klub na stadionie – Block 4. Pracownicy projektu współpracują z kibicami na zasadzie partnerstwa, dzięki czemu oceniają obiektywnie wszelkie sytuacje np. takie jak kwestie pirotechniki na stadionie. Nie wywodzą się oni bezpośrednio ze środowiska kibiców, a są jedynie pracownikami socjalnymi którzy współpracują z tym środowiskiem. Najważniejszą cechą działania ośrodka FP jest jego praca „sieciowa” (Network). Niemalże każde działanie w ramach projektu organizowane jest z różnymi partnerami, organizacjami, których zakres działań pokrywa się z poszczególnymi akcjami FP. Główni partnerzy FP – urząd miejski, SKPR, DSC Arminia Bielefeld, ASC, SWBD, PKV, policja miejska (spottersi), Uniwersytet w Bielefeldzie – IKG, Jugendamt, Von Laer Stiftung.

Dołącz do nas